ÁSZF - http://merina.hu/

Tartalomhoz ugrás

ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
 
Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
 
 
A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állok.
 
 
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.merina.hu, www.miamamma.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
 
 
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.merina.hu/merina­­_aszf.html, www.miamamma.hu/merina_aszf.html oldalakon, valamint a http://www.miamamma.hu/merina_aszf.html és pdf formátumban letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkekről:  http://merina.hu/merina_aszf.html, http://miamamma.hu/merina_aszf.html
 
 
 
 
1. Szolgáltató adatai:
 
 
 
A szolgáltató neve: Megyeri Andrea egyéni vállalkozó
 
 
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1204 Budapest, Jósika utca 123.
 
 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: merinakreativ@gmail.com
 
 
Telefonszáma: +36 70 5123044
 
 
 
Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 
 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
 
 
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903
 
 
Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000
 
 
Zöldszám: +36 (80) 98 98 98
 
 
E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu
 
 
 
Adószám: 69656831-1-43
 
 
Regisztrációs szám:
Cégtípus: egyéni vállalkozó
 
 
Vállalkozó tevékenység kezdete: 2019. április 01.
 
 
Engedélyt kiadó hivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala - XX. kerület hivatala - Okmányiroda (cím: 1201 Bp. Vörösmarty u. 3., telefon: +36 1 2892606)
 
 
Nyilvántartási száma: 53497505
 
 
Statisztikai számjele:69656831-1399-231-01
 
 
Bankszámlaszám: OTP 11720001-20234320
 
 
A szerződés nyelve: magyar
 
 
 
A tárhely-szolgáltató neve:  Netmask Interactive Kft.
 
 
Székhely: 1131 Budapest, Nővér utca 110.
 
 
Email: info@netmask.hu
 
 
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 9045353
 
 
Web: http://netmask.hu
 
 
 
2. Alapvető rendelkezések:
 
 
 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
 
 
 
A jelen Szabályzat 2017. január 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 
 
 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon regisztráció nélkül olvassa,felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 
 
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
 
 
3. Vásárlás
 
 
 
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 
 
 
Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
 
 
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
 
 
4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 
 
 
A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A vállalkozás, és így a számla is Alanyi adó mentes, ezért 0% Áfát tartalmaz, tehát költségként elszámolható, de Áfát nem lehet visszaigényelni belőle! azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 
 
 
A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól.
 
 
 
5. Rendelés menete
 
 
 
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát, fajtáját beállítja.
 
 
 
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 
 
 
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, fajtáját. A „törlés” linkre kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a feltüntetett mennyiség mellett található „fel, le” nyílra kattint Felhasználó.
 
 
 
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
 
 
 
Fizetési módok:
 
 
 
Személyes átvétel:
 
 
Készpénzben a Szolgáltató székhelyén történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató székhelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
 
 
 
Fizetés utánvétellel:
 
 
Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
 
 
A választható futárszolgálatok:
 
 
·        Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
 
       Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 
 
·       DPD Hungária Kft.
 
 
       Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u.14/B
 
 
 
Átutalással:
 
 
Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét 5 munkanapon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 
 
 
A számla kezdeményezettje: Megyeri Andrea e.v.
 
 
OTP 11720001-20234320
 
 
Online bankkártyával (PayPal):
 
 
Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos, zárt fizetési rendszerén keresztül. A vevő banki adataihoz kizárólag a megbízott fizetési szolgálató fér hozzá, arról tájékoztatást, adatot nem kapok.
 
 
 
 
Szállítási költség:
 
 
 
A szállítási információk az alábbi oldalon érhetők el: http://merina.hu/merina_szallitas.html
 
 
 
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartom a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatom a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 
 
 
A fizetendő végösszeg (teljes fizetendő) a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelésről papíralapú számla készül, melyet a megrendelt áruval együtt, a feladott csomagban továbbítok. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
 
 
 
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”vásárlás most” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felém egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 
 
 
Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 
 
 
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „fel, le” nyilat. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 
 
 
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automata visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
 
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 
 
 
6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 
 
 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az szabadnapon, fizetett ünnepnapokon történik, úgy az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 
 
 
Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 10 munkanapon belül. Egyéb esetben (pl. szabadságolás) ezt a honlap kezdőlapján feltüntetem.
 
 
 
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a vásárolt termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a megvásárolt termék átvételére köteles.
 
 
 
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 
 
 
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 
 
 
A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 
 
 
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 
 
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 
 
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 
 
 
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve alapanyag hiányában azt nincs lehetősége elkészíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 
 
 
7. Elállás joga
 
 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
 
 
A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 
 
 
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 
 
 
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
 
 
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 
 
 
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 
 
 
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 
 
 
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 
 
 
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 
 
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 
 
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 
 
 
Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 
 
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
 
 
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 
 
 
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 
 
 
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 
 
 
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 
 
 
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 
 
 
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
 
 
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 
 
 
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 
 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 
 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
 
 
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 
 
 
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 
 
 
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 
 
 
Elállási jog gyakorlásának a menete:
 
 
 
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 
 
 
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 
 
 
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 
 
 
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
 
 
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 
 
 
 
8. Szavatosság
 
 
 
Hibás teljesítés
 
 
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
 
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 
 
 
Kellékszavatosság
 
 
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
 
 
 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
 
 
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
 
 
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
 
 
 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
 
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
 
Termékszavatosság
 
 
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
 
 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
 
 
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
 
 
 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
 
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 
 
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
 
 
 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 
 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 
 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 
 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 
 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 
 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 
 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 
 
Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 
 
 
9. A szavatossági igény esetén történő eljárás
 
 
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 
 
 
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 
 
 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 
 
 
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
 
 
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 
 
 
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 
 
 
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
 
 
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 
 
 
10. Vegyes Rendelkezések
 
 
 
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
 
 
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
 
 
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
 
 
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
 
 
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 
 
 
11. Panaszkezelés rendje
 
 
 
Áruházom célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsem. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 
 
 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
 
 
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
 
 
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
 
 
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal jár el. A http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 
 
 
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 
 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 
 
Fax száma: (76) 501-538
 
 
Név: Mátyus Mariann
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 
 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 
 
Telefonszáma: (72) 507-154
 
 
Fax száma: (72) 507-152
 
 
Név: Dr. Bodnár József
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Békés Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 
 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 
 
Fax száma: (66) 324-976
 
 
Név: Dr. Bagdi László
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 
 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 
 
Fax száma: (46) 501-099
 
 
Név: Dr. Tulipán Péter
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Budapesti Békéltető Testület
 
 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 
 
Telefonszáma: (1) 488-2131
 
 
Fax száma: (1) 488-2186
 
 
Név: Dr. Baranovszky György
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 
 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 
 
Fax száma: (62) 426-149
 
 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 
 
Telefonszáma: (22) 510-310
 
 
Fax száma: (22) 510-312
 
 
Név: Kirst László
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 
 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 
 
Fax száma: (96) 520-218
 
 
Név: Horváth László
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 
 
Telefonszáma: (52) 500-749
 
 
Fax száma: (52) 500-720
 
 
Név: Dr. Hajnal Zsolt
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Heves Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 
 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 
 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 
 
Fax száma: (36) 323-615
 
 
Név: Pintérné Dobó Tünde
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 
 
Telefonszáma: (56) 510-610
 
 
Fax száma: (56) 370-005
 
 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 
 
Telefonszáma: (34) 513-010
 
 
Fax száma: (34) 316-259
 
 
Név: Dr. Rozsnyói György
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 
 
Telefonszám: (32) 520-860
 
 
Fax száma: (32) 520-862
 
 
Név: Dr. Pongó Erik
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Pest Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 
 
Telefonszáma: (1)-269-0703
 
 
Fax száma: (1)-269-0703
 
 
Név: dr. Csanádi Károly
 
 
E-mail cím:
 
 
Honlap cím:
 
 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 
 
Telefonszáma: (82) 501-000
 
 
Fax száma: (82) 501-046
 
 
Név: Dr. Novák Ferenc
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 
 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 
 
Fax száma: (42) 311-750
 
 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 
 
Telefonszáma: (74) 411-661
 
 
Fax száma: (74) 411-456
 
 
Név: Mátyás Tibor
 
 
E-mail cím: ;
 
 
 
Vas Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 
 
Telefonszáma: (94) 312-356
 
 
Fax száma: (94) 316-936
 
 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
 
 
E-mail cím:
 
 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 
 
Telefonszáma: (88) 429-008
 
 
Fax száma: (88) 412-150
 
 
Név: Dr. Óvári László
 
 
E-mail cím:
 
 
 
Zala Megyei Békéltető Testület
 
 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 
 
Telefonszáma: (92) 550-513
 
 
Fax száma: (92) 550-525
 
 
Név: dr. Koczka Csaba
 
 
E-mail cím:
 
 
 
 
A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
 
 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 
 
 
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
 
 
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
 
 
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 
 
az eljáró bíróságot;
 
 
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 
 
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 
 
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 
 
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
 
 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 
 
 
12. Szerzői jogok
 
 
 
Miután a merina.hu, valamint a miamamma.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a merina.hu és a miamamma.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
 
 
A merina.hu és miamamma.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
 
 
 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 
 
 
Tilos a merina.hu és miamamma.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a merina.hu vagy miamamma.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
 
 
13. Adatvédelem
 
 
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://merina.hu/merina_adatvedelmi_nyilatkozat, http://miamamma.hu/merina_adatvedelmi_nyilatkozat
 
 
 
Budapest, 2017. 01.11.
 
 
Vissza a tartalomhoz